آشنایی با ما

آشنایی با ما

دپارتمان مهندسی نفت دبیر برتر، امید دارد با افزایش سطح رضایتمندی دانشجویان و مخاطبان محترم خود و همچنین کسب اعتماد هرچه بیشتر آنها گامی در جهت بهبود صنعت عظیم نفت کشور عزیزمان ایران بردارد.

آنچه دپارتمان مهندسی نفت را متمایز میسازد

صداقت در عمل و همچنین بهره گیری از مجرب ترین اساتید صنعتی شاغل در شرکت های مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره، نفت مرکزی، ملی حفاری، حفاری شمال و پژوهشگاه صنعت نفت در بخش های مختلف آموزش و مشاوره و بهره مندی از فارغ التحصیلان ممتاز دانشکده های برتر نفت کشور در کارگروه های تخصصی هر گرایش می باشد.