آشنایی با گرایش های مهندسی نفت

آشنایی با گرایش های مهندسی نفت

در رابطه با آشنایی با گرایش های مهندسی نفت باید گفت: مجموعه کارشناسی مهندسی نفت که دارای چهار گرایش مهندسی اکتشاف نفت، مهندسی مخازن نفت، مهندسی حفاری و مهندسی بهره‌برداری از منابع نفت می‌باشد،‌ در دانشگاه صنعت نفت از سال ۱۳۷۸ دایر شده است. اساس‌ دروس‌ این رشته در همه گرایش‌ها مبتنی‌ بر مکانیک‌ سیالات‌، دینامیک‌ گازها، ترمودینامیک‌ سیالات‌، انتقال‌ جرم‌، اقتصاد مهندسی‌، سایزمیک و حفر چاه اکتشافی و تطابق زمین شناسی است‌ و هدف‌ آن‌ تربیت‌ مهندسین‌ کارآمدی‌ است‌ که‌ بتوانند روش‌های‌ بهینه‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفت‌ و گاز را طراحی‌ و اجرا کنند.