اهمیت مدرک فنی و حرفه ای (ILO)

بسیار پیش آمده است که دانشجویان و افراد صنعتی برای مهارت های نرم افزاری و تخصصی خود نیازمند مدارکی قابل ترجمه و معتبر در سطح جهانی می باشند. یکی از این مدارک معتبر و قابل ترجمه در سطح جهانی مدرک ارائه شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد که به ILO که مدرکی رسمی است معروف می باشد.

مدارک رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای مدارکی است که مهارت آموز جهت دریافت این مدرک طبق ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در آزمونهای هماهنگ سازمان فنی و حرفه ای که تاریخ آنها در طول سال از قبل تعیین شده است شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی شود.

این گواهینامه ها در سایت رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به آدرس http://azmoon.portaltvto.com قابل استعلام می باشند.

این مدارک به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی بوده و در سایر کشورها معتبر بوده و به رسمیت شناخته می شوند. همچنین قابل ترجمه رسمی می باشند.

این مدارک به علت دارا بودن کد بین المللی در سازمان جهانی کار (ILO) در ۱۸۶ کشور دنیا معتبر می باشد..

به علت وجود ضوابط رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وجود آزمون تئوری و عملی، صدور مدارک حدود چند ماه زمان می برد.

وجود کد ملی آموزش شغل بر روی این مدارک الزامی است و کد مذکور با کد طرح درس مذکور در سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای به آدرس http://research.irantvto.ir همخوانی دارد.