درباره ما

بسمه تعالی

دپارتمان مهندسی نفت دبیر برتر مجموعه ای آموزشی با رویکرد تخصصی در صنایع بالا و پایین دستی صنعت نفت کشور، با توجه به نیاز روز افزون صنعت به متخصصینی مسلط بر نرم افزارها در این حوزه و به دو صورت حضوری و مجازی و با هدف ارائه خدمات آموزشی، فنی و مهندسی  به این عزیزان در سال ۱۳۹۶ در موسسه دبیربرتر آغاز به کار نمود.
دپارتمان مهندسی نفت با بهره گیری از تخصصی ترین اساتید صنعتی و شاغل در صنعت و با استفاده از بهترین امکانات آموزشی و مشاوره ای، به ارائه خدمات آموزشی و فنی و مهندسی در بخش نرم افزاری صنعت نفت  میپردازد.