دوره های مجازی


در این بخش با توجه به دشواری شرکت در کلاس های حضوری تصمیم بر آن شد تا آموزش نرم افزارهای مهندسی نفت در گرایش های مختلف به صورت مجازی در اختیار علاقه مندان قرار گیرد تا به این نحو بتوانند از خدمات ما بهره مند گردند.

آموزش مجازی نرم افزار PipeSim

آموزش مجازی نرم افزار Matlab

آموزش مجازی نرم افزار Petrel-Re