منابع مطالعاتی مفید در مهندسی اکتشاف

از مهمترین درس های رشته مهندسی اکتشاف میتوان به:

  • ژئو مکانیک
  • ژئوشیمی
  • فسیل شناسی
  • چاه پیمایی
  • ژئوفیزیک
  • لرزه شناسی
  • زمین شناسی ساختمانی، نفت
    و… اشاره نمود.

در ادامه میتوانید با کلیک بر روی نام کتاب به رایگان آن را دانلود نمائید.