منابع مفید مطالعاتی

همواره برای تمامی دانشجویان این سوال مطرح بوده است که برای مطالعه بیشتر و درک بهتر و عمیق تر یک مطلب باید به سراغ کدام منابع مطالعاتی بروند؟! از سوی دیگر با توجه به محدودیت در دسترسی به این منابع در داخل کشور تصمیم بر آن شد تا مجموعه ای مفید و با ارزش و نایاب از منابع مفید مطالعاتی در هر چهار گرایش مهندسی نفت را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.