مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

مهندسی بهره برداری

مهندسی بهره برداری در واقع مهندسی تولید است (شاخه‌ای از مهندسی نفت می‌باشد که به بررسی تولید از مخازن نفت و گاز و مشکلات مرتبط با آن می‌پردازد). این شاخه معمولا پس از به اتمام رسیدن کشف مخزن و حفاری آن به کار می آید و مهمترین کار یک مهندس نفت جلوگیری از افت فشار ناگهانی چاه به دلیل بهره برداری نامناسب وصیانت از مخزن جهت بهره برداری بیشتر میباشد.  اصلی ترین وظیفه یک مهندس بهره بردار مدیریت تولید بر اساس برنامه تولید شرکت یا کشور با استفاده از تجهیزات سطحی می باشد.

دروس تخصصی این گرایش

از جمله مهمترین دروس این رشته عبارتند از:

مهندسی حفاری، مهندسی بهره برداری، فرازآوری مصنوعی، تجهیزات سطح الارضی، سیالات دوفازی

منابع اصلی و نرم افزارهای پرکاربرد

در پایان به معرفی برخی از مهمترین منابع مطالعاتی این گرایش و نرم افطزارهای پرکاربرد آن میپردازیم:

PRODUCTION OPERATIONS -Wiley

Softwares:

Pipesim ,Prosper, OLGA, Wellflow