مهندسی حفاری و استخراج

مهندسی حفاری و استخراج

مهندسان حفاری و استخراج عملیاتهایی نظیر عملیات حفاری، مهندسی گل حفاری و … را بر عهده دارند. فعالیت این گروه از متخصصان بعد از عملیات اکتشاف نفت شروع و منجر به استخراج نفت توسط بهره‌برداران می‌شود. طراحی تجهیزات حفاری و انجام عملیات در مناسب ترین شرایط و ارزیابی اثرات تکنولوژی حفاری و استخراج بر محیط زیست کشور و ارائه راه های مناسب برای جلوگیری از تخریب آن از جمله فعالیت های این گرایش است.

دروس تخصصی این گرایش

از جمله مهمترین دروس این گرایش می‌توان به این موارد اشاره کرد:

مهندسی حفاری، مهندسی گل حفاری، سیمان حفاری، طراحی مسیر چاه، کنترل فواران و ..

منابع اصلی و نرم افزارهای پرکاربرد

در پایان به معرفی برخی از مهمترین منابع مطالعاتی این گرایش و نرم افزارهای پرکاربرد آن میپردازیم:

Applied Drilling Engineering

Softwares:

LandMark, Sys drill, Mud Ware, Drilling Office