نرم افزارهای مهندسی اکتشاف

با افزایش برداشت از منابع نفت و کاربرد رو به فزونی مشتقات نفتی در زندگی و صنعت، نیاز به کشف منابع جدید به شدت احساس میشود. نرم افزارهای گروه مهندسی اکتشاف که در ادامه با برخی از آنها آشنا خواهیم شد، با تفسیر و ارزیابی نمودارهای پتروفیزیکی و نیز کاربرد های بسیاری که در حوزه های ژئوفیزیکی دارند، به این نیاز مهم پاسخی درخور می دهند.

نرم افزار پترل (Petrel)

Schlumberger Petrel نرم افزاری یکپارچه برای مطالعه و حل کلیه چالش های زیرزمینی شامل تفسیر اطلاعات لرزه نگاری و شبیه سازی مخزن می باشد. این نرم افزار، فرآیند یکپارچه ای برای توسعه و پایش مدل استاتیک و دینامیک مخزن فراهم کرده که بدین ترتیب کلیه مشکلات ارتباطی بین نرم افزارهای مختلف برای تهیه و توسعه مجزای این مدل ها مرتفع شده و از عدم تطابق داده های ورودی در هر مرحله و یا از دست رفتن آنها در هنگام تبادل داده ها که در هنگام استفاده از نرم افزارهای مختلف اتفاق می افتد جلوگیری می کند.

نرم افزار ژئولاگ (Geolog)

نرم افزار Geolog نرم افزاری پیشرفته برای ارزیابی و آنالیز پتروفیزیکی در شاخه زمین شناسی است. این ابزار تا آنجا در حوزه پتروفیزیک و تجزیه و تحلیل زمین شناسی اهمیت دارد که به عنوان یک استاندارد صنعتی در بین متخصصین و اهالی فن شناخته میشود از ویژگی های بارز این برنامه می توان به چند کاربره بودن آن، مدیریت عالی داده ها، گرافیک بسیار مناسب در طراحی واسط کاربری و نتایج نمایشی و همچنین یکپارچگی مناسب آن در بحث ادغام و ترکیب داده اشاره کرد.
به ادعای این شرکت آخرین نسخه این نرم افزار، نسل بعدی راه حلها و ابزارهای ژئوفیزیک و پتروفیزیکی خواهد بود و با تکنولوژی ها و قابلیتهای مختلفی که در اختیار متخصصین قرار میدهد بهبود کارایی و کاربرپذیری آن را تضمین میکند. این نرم افزار بر پایه محصول دیگر این شرکت یعنی Epos کار میکند.  Geolog به صورت مستقیم بر روی داده های موجود در Epos و دیتابیسهای شخص ثالث همچون Petrel* seismic کار میکند.

نرم افزار تک لاگ (Techlog)

schlumberger Techlog یک نرم افزار بسیار قدرتمند با محیطی کاملا یکپارچه همراه با تمامی ویژگی های که برای پردازش داده ها و نشان دادن نتایج مورد نیاز است می باشد. این نرم افزار قادر است تا به پردازش دهده های مربوط به زمین شناسی، حفاری، مخزن و مهندسی تولید و ژئوفیزیک بپردازد. از دیگر توانایی های این نرم افزار میتوان به زمین شناسی شامل آنالیز لاگ های تصویری، آنالیز بافت، آنالیز لاگ دیپ میتر، آنالیز مغزه و …، حفاری شامل آنالیز پایداری دیواره چاه اشاره کرد.

از دیگر نرم افزارهای موجود در حوزه مهندسی اکتشاف میتوان به:

حوزه نقشه برداری و ژئوفیزیک: surfer و Vista و Arc GIS

حوزه ارزیابی های پتروفیزیکی: Elan و Terra و RMS که Petrel و RMS در مدلسازی هم مورد استفاده می باشند.

حوزه ژئوشیمی و ارزیابی حوضه های رسوبی: Petro mod

اشاره نمود.