همکاری با نهادها و شرکت ها جهت برگزاری دوره های آموزشی

دپارتمان مهندسی نفت دبیربرتر با مفتخر است اعلام کند با استفاده از تجربه برترین و مجرب ترین اساتید علمی و صنعتی مهندسی نفت در سطح کشور امادگی عقد قرارداد جهت همکاری با نهادها و شرکت ها جهت برگزاری دوره های آموزشی را دارا می باشد.

پل های ارتباطی جهت مکاتبه و عقد قرار داد:

info@petroleum.dabirbartar.com