آرشیو ماهانه - تیر ۱۳۹۷

نرمال سازی (Normalization)

نرمال سازی (Normalization)

نرمال سازی (normalization) به چه معناست؟

نرمال سازی (normalization) به طور کلی در دو شاخه مورد بررسی قرار میگیرد:
• نرمال سازی (normalization) در پایگاه داده ها
• نرمال سازی (normalization) آماری

در ادامه با توجه به اینکه نرمال سازی(normalization) آماری داده های استاتیک، در انجام پروژه های دانشجویان مهندسی نفت کاربرد فراوانی دارد به بررسی آن خواهیم پرداخت.

نرمال سازی(normalization) پایگاه دیتا Database Normalization :

بدین معنی که یک داده خاص در چند محل مختلف پایگاه ذخیره شده و موجب در تضاد قرار گرفتن هر لحظه آنها با هم شده و استخراج واقعیت از بین آن‌ها غیرممکن می­گردد. بدین منظور فرم‌های نرمال سازی(normalization)متعددی تعریف و مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عملیات که با حداقل رساندن افزونگی Redundancy دیتاها و بدون از بین رفتن اطلاعات است در چند سطح مختلف(۱NF,2NF…) تا ۵ سطح صورت می­گیرد که اطلاعات در فرمهای جدا ذخیره می­شوند.

نرمال سازی (Normalization) (بی مقیاس سازی متغیر ها) داده های آماری:

زمانی که دیتاها در یک دامنه نیستند و بخواهیم از آنها را در یک دامنه مشخصه قرار دهیم از این روشها استفاده می­کنیم. این فرآیند ممکن است زمانی که در حال بررسی داده­ها با ویژگی­های مشابه و محدوده متفاوتی باشند که سبب ایجاد اثر در تابع یا طولانی شدن عملیات بررسی و محاسبه گردد، سودمند باشد. از این عملیات نیز به عنوان پیش پردازش داده ­ها یاد می­گردد. همچنین در فرآیند تصمیم­ گیری نیز کاربرد دارد.

برای آگاهی از کد نویسی به منظور نرمال سازی (Normalization) کلیک نمائید.

برای دریافت کدهای نرمال سازی در محیط Matlab به لینک زیر رفته و پکیج ارائه شده را دانلود نمائید.

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/67749-matrix-or-vector-normalize

تماس مستقیم با نویسنده و بیان نظرات:

 Sajadimousa@gmail.com

بیشتر بدانید ...

کدام نرم افزار؟؟؟

کدام نرم افزار؟؟؟

کدام نرم افزار؟؟؟

نرم افزار مهندسی چیست و به ما چه کمکی میکند!؟

نرم افزارهای مهندسی به منظور شبیه سازی توسعه یافته اند و هدف آنها کمک به یادگیری پدیده ها و آشنایی با برخی عملیات های رایج است…هیچگاه یک نرم افزار برای شما عملیاتی انجام نمیدهد بلکه به شما پیش بینیه یک پدیده رو میدهد…شما با انجام چندین استراتژی از شبیه سازی قادر هستین رفتار چاه و مخزن و عملیات بهره برداریتان را پیش بینی کرده و نسبت به رفتار آنها درکی صحیح بیابید.

کدام نرم افزار؟؟؟

با توجه به رشته مهندسی نفت یادگیری و استفاده از یک زبان برنامه نویسی(Cیا خانواده ی آن ، زبانهای آماری R، pascalو…زبانهای مهندسی mathematica،متلب، پایتون، fortranو…) توصیه ی میشود. سپس به یادگیری دیگر نرم افزارهای عمومی در مهندسی نفت، پکیج های نرم افزاری مانند پترل و اکلیپس که در همه زمینه ها کاربرد داشته و دارد بپردازید. این نرم افزارها با نگرشی که در مدلسازی به کمک گرید بلاکها دارند به شناخت و درک هر چه بهتره پدیده ها در مهندسی نفت به شما کمک میکند.

پس از یادگیری یک نرم افزار شبیه ساز میتوان نرم افزارهای تخصصی در هر گرایش را یاد گرفت.

معرفی نرم افزار های مرتبط با چهار گرایش مهندسی نفت:

 • اکتشاف:

  زمین شناسی(SGems و ArcGis و surfer) – ژئوفیزیک(vista و hamson russell) – لاگ(geolog – techlog – logplot) – ژئوشیمی(petromod) – پتروفیزیک (interactive petrophysic) – نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • حفاری:

  نرم افزارهای  لاگ و ولتست – نرم افزارهای طراحی چاه (sysdrill – landmark – drilling office – drill bench) – نرم افزارهای سیمانکاری و کیس اینگ (wellcat , cemcade از پکیجهای landmark و drillbench) و نرم افزارهای پایداری (flac3d – visage , Abaqus)
 • مخزن:

  شبیه سازها (CMGو ECL و IPM و tNavigator) – مشخصه سازی(fluid = pvti-winprop و نرم افزارهای مشابه rock = geoframe) – ولتست(Ecrin-saphir , fast fekete , pansys) – نرم افزارهای سیلابزنی و غربال امکانسنجی عملیاتهای ازدیاد برداشت(Utchem و … )
 • بهره برداری:

  عملیات بهره برداری(Olga – pipesim – PDMS – Cesar – Hysys – prosper – PV elite) – نرم افزارهای شبیه ساز ، مشخه سازی – حفاری و ولتست نیز از دیگر نیازمندیهای نرم افزاری این گرایش میباشد.

نرم افزارهای المان محدود و واکنش ملکولی از نظر کار در پایان نامه ها و مقالات نیز پر کاربرد میباشند.

چه زمانی باید نرم افزار را فرا گرفت!؟

بهترین زمان برای یادگیری یک نرم افزار یا یک پکیج نرم افزاری زمانیست که مباحث تئوری نرم افزار مربوطه را فرا گرفته باشید.

به چه موسساتی رجوع کنیم!؟

موسساتی مناسب هستند که از اساتید معتبر در دانشگاه و صنعت استفاده میکنند.

بهترین راه فراگیری یک نرم افزار، manual خود آن نرم افزار است.

آیا یادگیری نرم افزار برای پیدا کردن شغل، کافی و مناسب است!؟

شما با یادگیری نرم افزار تنها مهارتهای خود را افزایش داده و رزومه خود را قوی تر می سازید. با فراگیری نرم افزار های مرتبط با گرایش خود  میتوانید با نگرشی کاملتر به ادامه تحصیل بپردازید و در انجام امور پژوهشی موفق شوید.

تماس مستقیم با نویسنده و بیان نظرات:

 Sajadimousa@gmail.com

بیشتر بدانید ...