آرشیو ماهانه - مهر ۱۳۹۷

انواع دکل های حفاری

انواع دکل های حفاری

۱. دکل های خشکی (Onshore Rigs):

 دکل ثابت یا استاندارد (Conventional)

دکل های متحرک (Mobile Rigs): این دکل ها به دو گروه تقسیم می شوند :

 دکل خود فراز یا چاقویی (Jack Knife)

دکل قابل حمل ( Portable Mast)

۲. دکل های دریایی (Offshore Rigs): دکل های دریایی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که هر کدام به چند زیر گروه تقسیم می‌شوند :

دکل های شناور ( Floating Type Rigs): این نوع دکل شامل یک دکل می شود.

کشتی حفاری (Drilling Ship)

دکل نیمه شناور (Semi _Submersible Rig)

دکل های متصل به کف دریا (Bottom Support Type Rigs): این نوع دکل خود شامل چند نوع دکل می شود:

Barge

Jack up

Platform Rigs : این نوع دکل به دو زیر گروه فرعی تقسیم می‌شوند :

Self Connection

Tendered

در ادامه به معرفی دقیق تر هر کدام از این دکل ها خواهیم پرداخت.

  1. conventional Drilling Rigs

این نوع دکل در زمان حفاری ساخته شده و سر چاه می ماند وقابل حرکت دادن نیست.

۲. Portable Mast Drilling Rig

این دکل روی ماشین سر چاه آمده و مثل آنتن و توسط پمپ های هیدرولیکی باز می شود. این نوع دکل بیشتر برای حفاری چاه های کم  عمق یا تعمیراتی (Work Over) به کار می رود.

۳. Drilling Ship

برای حفاری در اعماق زیاد دریا، از این نوع کشتی حفاری به جای سکوی دریایی استفاده می‌شود. کشتی حفاری در مقایسه با سکوی دریایی نیمه شناور، از نظر اندازه و ظرفیت، از مزیت بیشتری برخوردار است.

Semi Submersible Drilling Rig. 4

دکل های نیمه شناور شبیه کشتی حفاری می باشند. از نظر اندازه و ظرفیت، از کشتی حفاری کوچکتر بوده و از آن ها برای حفاری در اعماق کمتر از ۲ هزار متری دریا استفاده می‌شود.

Barge.5

کشتی حفاری کوچک می باشد. دکلی که برای حفاری در اعماق کم به کار برده می‌شود. Barge را در جای کم عمق قرار داده، آب داخل آن پمپ می کنند تا سنگین شود و به کف دریا بچسبد سپس شروع به حفاری می کنند. بعد از اتمام حفاری و نصب تجهیزات، کشتی منتقل می‌شود.

۶. Jack up Rig

کشتی در جای عمیق تر قرار گرفته و پایه های آن به صورت هیدرولیکی به کف دریا می چسبد که ممکن است یک پایه (برای مکان های مسطح)  یا سه پایه (برای مکان هایی که در دریا پستی و بلندی دارد) باشد.

۷.Self Connection Rig

در این نوع دکل، تمام وسایل حفاری، کمپ و جای استراحت افراد، روی یک سکو قرار دارد.

بیشتر بدانید ...