دوره آموزشی نرم افزار Eclipse-E100

 • توضیحات

توضیحات

                        

دوره آموزش نرم افزار Eclipse-E100
با محوریت پاسخگویی به مشکلات موجود در پروژه های دانشگاهی
سرفصل های مهم این دوره:
 • توضیح مختصر پیرامون شبیه سازی مخزن و معادلات حاکم بر آن
 • بحث پیرامون ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار Eclipse
 •  توضیح مدل Eclipse (یا فایل ورودی *.DATA)
 • توضیح اجمالی قسمت  های مختلف فایل ورودی
 • چگونگی ارتباط هر قسمت به معادلات حاکم بر شبیه سازی
 • بحث و توضیح دقیق قسمت های مختلف فایل ورودی، دستورات و کدهای مربوط به هر بخش:
  RUNSPEC (‌ویژگی های کلی مدل)
  GRID (‌هندسه بلوک ها و ویژگی های پایه سنگ مخزن)
  EDIT (‌اصلاح داده های پردازش شده قسمت قبل)
  PROPS ( خواص سیال و سنگ-سیال)
  REGIONS (تقسیم مخزن به زیر مجموعه های خاص)
  SOLUTION (حالت اولیه مخزن و شبیه سازی آبده و …)
  SUMMARY (خروجی های مورد نیاز)
  SCHEDULE (چاه ها و چگونگی تکمیل آن ها، مشخصات تولیدی و یا تزریق آن ها، چگونگی پیشرفت شبیه ساز ، تطبیق تاریخچه و پیش بینی رفتار آینده مخزن ….)